Nokia 105 Single Sim

Kshs.2,400.00

Nokia 130 - 4MB - dual SIM

Kshs.3,100.00

Nokia 150 - Dual SIM

Kshs.3,800.00

Nokia 6, 5.5”, 32GB + 3GB, (Dual SIM)

Kshs.16,000.00